Hopp til innhold

Søknadsfrister

Erfaringsbasert master i etterforskning har søknadsfrist 1. november 2015.

Slik søker du master

Spørsmål om masterstudiene?

Har du spørsmål som går på det faglige rundt masterutdanningene, kan du kontakte studieleder Nina Jon, telefon: 23 19 97 46, e-post: .

Spørsmål angående opptak til masterstudiene sendes på e-post til: .