Hopp til innhold

Revisjon av masterstudiet

Politihøgskolen gjennomfører en revisjon av masterstudiet. Dette studiet kommer fortsatt til å være på 120 studiepoeng og gjennomføres som et deltidsstudium. Det er derimot planlagt og delvis igangsatt en revisjon på innholdet og organiseringen av modulene. Dette medfører en større studieplansendring. Informasjon om endringene og ny studieplan er planlagt ferdig 1. mars 2015 og søknadsfrist vil bli 15. april 2015

Neste studiestart for masterstudiet ved Politihøgskolen blir august/september 2015.

Spørsmål om masterstudiet?

Har du spørsmål som går på det faglige rundt masterutdanningen, kan du kontakte studieleder Bjørn Barland, telefon: 23 19 98 78, e-post .

Spørsmål angående opptak til masterstudiet sendes til .