Hopp til innhold

Styrke politiets kompetanse innen kunnskapsstyrt og strategisk politiarbeid

Formålet med masterstudiet i politivitenskap er å høyne analyse- og forskningskompetansen innen politiet. Studiet skal bidra til å styrke politiets kompetanse innen kunnskapsstyrt og strategisk politiarbeid. Det kvalifiserer for ulike nasjonale og internasjonale oppgaver for politiet som for eksempel analyse, prosjektledelse og strategisk styring.

Studiet er relevant for alle som vil bidra til kunnskapsdeling og - utvikling av politivitenskapen. Masterstudiet kvalifiserer for videre forskning og ph.d-studier.

Spørsmål om masterstudiet?

Har du spørsmål som går på det faglige rundt masterutdanningen, kan du kontakte studieleder Nina Jon, telefon: 23 19 97 46, e-post .

Spørsmål angående opptak til masterstudiet sendes til .