Hopp til innhold

Søknadsfrister

Neste opptak til Master i politivitenskap og Erfaringsbasert master i etterforskning er foreløpig ikke avklart.

Slik søker du master

Erfaringsbasert master i digital forensics and cybercrime investigation

Politihøgskolen samarbeider med Høgskolen i Gjøvik (fra 1. januar 2016 NTNU), om en erfaringsbasert master i digital forensics and cybercrime investigation. Denne gir fordypning i hvordan etterforskning gjennomføres i cyberdomenet og hvordan den skal gjennomføres for å ivareta kriminaltekniske hensyn, rettssikkerhet og personvern.

Spørsmål om masterstudiene?

Har du spørsmål som går på det faglige rundt masterutdanningene, kan du kontakte studieleder Nina Jon, telefon: 23 19 97 46, e-post: .

Spørsmål angående opptak til masterstudiene sendes på e-post til: .