Hopp til innhold

Semesteravgift

Faktura for betaling av semesteravgift for studieåret finner du på Studentweb.

Studenter på bachelor- og masterutdanning

Frist for betaling av semesteravgift er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.  

Fra høsten 2016 er det varslet en økning i semesteravgiften fra kr. 550,- til kr. 600,- for de studentene som tilhører SiO (Studentsamskipnaden i Oslo).

Alle studenter får utlevert semestermerke hos sitt lokale studiekontor som bevis på betalt semesteravgift. Merket settes på studentbeviset. Semesteravgift må være betalt for å få utbetalt stipend og lån, samt for å kunne avlegge eksamen.

Studenter på etter- og videreutdanning

Frist for betaling av semesteravgift er 14 dager etter oppstart av videreutdanning eller kurs.

Studenter som skal avlegge eksamen på studier med 15 studiepoeng eller mer, må betale semesteravgift pålydende kr. 550,- pr. semester. For studier på mindre enn 15 studiepoeng skal det betales semesteravgift kun første semester, ved oppstart.

Fra høsten 2016 er det varslet en økning av semesteravgiften fra kr. 550,- til kr. 600,- pr. semester.

Sist oppdatert: |