Hopp til innhold

Forskningskonferansen

Forskningskonferansen 2017 holdes 8.- 9. juni. Temaet er «Oppdrag: Morgendagens samfunn, med undertittel Politiets samfunnsoppdrag - hva utfordrer og hva er løsningen?»

Årets Forskningskonferanse skal handle om politiets samfunnsoppdrag. Politiforskere fra inn- og utland vil drøfte hva samfunnsoppdraget går ut på, belyse ulike fenomener som utfordrer politiets evne til å ivareta samfunnsoppdraget, og diskutere mulige løsninger.

Politiets samfunnsoppdrag er beskrevet i Politilovens §1:

 «Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for. Polititjenesten utføres av politi- og lensmanns-etaten. Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig

Politiet står i disse dager midt i implementeringen av en omfattende reform, og det samfunnet som politiet skal tjene endrer seg raskt som følge av globalisering, digitalisering og grenseoverskridende fenomener. I en situasjon der politi og samfunn endrer seg raskt er det viktig å stoppe opp og undersøke om samfunnsoppdraget blir ivaretatt. Tolker vi samfunnsoppdraget annerledes i dag enn før, har det oppstått nye utfordringer som ikke blir tilstrekkelig ivaretatt, må politiet belage seg på at andre aktører tar større ansvar, og vil dette i så fall svekke prinsippet om et enhetspoliti?

Se hele programmet (PDF)

Meld deg på nå

Konferansen finner som vanlig sted på Politihøgskolen i Oslo, torsdag 8. og fredag 9. juni. Det vil som tidligere bli middag torsdag 8. juni ca. kl. 18.00.

Deltakeravgift kr. 1000,-. Påmeldingsfrist 30. mai kl. 12.00. Påmeldingen er bindende. Blir du forhindret, send gjerne en kollega i stedet.

Meld deg på Forskningskonferansen 2017

Det blir ingen reservasjon av plasser, så påmeldingen vil i utgangspunktet skje etter «først til mølla-prinsippet».  

For spørsmål om konferansen, send e-post til .  

 

Program fra tidligere forskningskonferanser

Forskningskonferansen 2016 (PDF)  
Forskningskonferansen 2015 (PDF) (#PHSforsk2015)  
Forskningskonferansen 2014 (PDF) (#PHSforsk2014)  
Forskningskonferansen 2013 (PDF) (#PHSforsk2013)  
Forskningskonferansen 2012 (PDF)  
Forskningskonferansen 2011 (PDF) Rapport i fulltekst (PDF)
Forskningskonferansen 2010 (PDF) Rapport i fulltekst (PDF)
Forskningskonferansen 2009 (PDF) Rapport i fulltekst (PDF)
Forskningskonferansen 2008 (PDF) Rapport i fulltekst (PDF)
Forskningskonferansen 2007 (PDF) Rapport i fulltekst (PDF)
Forskningskonferansen 2006 (PDF) Rapport i fulltekst (PDF)
Forskningskonferansen 2005 (PDF) Rapport i fulltekst (PDF)
Sist oppdatert: |