Hopp til innhold

Opptakskrav

Politihøgskolen tilbyr en høgskoleutdanning, og dermed er generell studiekompetanse en forutsetning for opptak til bachelor i politiutdanning.

Du må ha generell studiekompetanse i det du søker om opptak, altså innen søknadsfristen 1. mars. Politihøgskolen vil også vurdere søkere som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til kravet om generell studiekompetanse, er det også en rekke spesielle opptakskrav som må oppfylles. Følgende opptakskrav gjelder for opptak til bachelor i politiutdanning:

Formelle opptakskrav:

  • Ha minimum karakteren 3 i norsk hovedmål (skriftlig) fra videregående opplæring (snitt av standpunkt- og eksamenskarakter)
  • Fylle minst 20 år i søknadsåret
  • Være norsk statsborger
  • Inneha førerkort klasse B på søknadstidspunktet
  • Oppfylle de medisinske kravene for opptak, inkludert gjeldende synskrav for førerkort klasse D 
  • Ha plettfri vandel  

Opptaksprøver:

For søkere som bestod opptaksprøver i 2015 eller 2016 og skal søke på nytt i 2017, les mer om opptaksprøvene her.

Sist oppdatert: |