Hopp til innhold

Søke opptak

Politihøgskolen tar i bruk EVU-web for registrering av søkere til etter- og videreutdanning.

Endringen i søkeprosessen innebærer at søkere skal registrere seg elektronisk på EVU-web i tillegg til å sende søknaden tjenestevei.

Hvordan gå frem?

1. Registrer deg som søker til PHS via EVU-web. Umiddelbart etter endt registrering mottar du en kvittering på at søknaden er mottatt ved Politihøgskolen.

2. Fyll ut søknadsskjema og legg ved nødvendig dokumentasjon 

3. Søknaden sendes tjenestevei innen lokale frister fastsatt av politidistrikt/særorgan. Søkes det opptak på mer enn én utdanning, må det oppgis hva som er førsteprioritet.

Hvorfor finner jeg ikke utdanningen på EVU-web?

  • Søkere til utdanninger som omhandler hund eller utdanninger med gradert innsyn (angis ved hver utdanning) skal ikke registrere søknaden sin på EVU-web, og utdanningen er derfor verken synlig eller søkbar på weben. Kun søknadsskjemaet skal benyttes.
  • Utdanningen er ikke utlyst, og derfor verken synlig eller søkbar på EVU-web

Søknadsfrister

For utdanninger som starter høstsemesteret er søknadsfristen til PHS ca. 15. april. For utdanninger som starter vårsemesteret er søknadsfristen til PHS ca. 15. oktober og 1. februar. Se utdanningsoversikten for hvilken søknadsfrist som gjelder for utdanningen du søker på.

Lokal søknadsfrist for ditt distrikt vil være tidligere enn Politihøgskolens søknadsfrist. Ta derfor kontakt med ditt distrikt for gjeldene lokale søknadsfrist.  

Opptakskrav

Til de fleste etter- og videreutdanningene er det knyttet bestemte opptakskrav. Opptakskrav står beskrevet under de enkelte utdanningene. Alle søkere må dokumentere at de tilfredsstiller opptakskravene ved utdanning det søkes opptak til ved å legge ved nødvendig dokumentasjon (vitnemål, kursbevis, arbeidsattester osv).

For opptak til videreutdanninger som gir studiepoeng, kreves generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse som kan erstatte den manglende formalkompetansen. Skjema for vurdering av realkompetansen må fylles ut av de som ikke har generell studiekompetanse. Dette sendes sammen med søknadsskjemaet.

Krav til dokumentasjon

Etter at søknaden er levert elektronisk, må søknadsskjemaet fylles ut og sendes tilhørende politidistrikt/særorgan sammen med nødvendig dokumentasjon innen lokal frist (driftsenhetene opererer med egne lokale frister som de selv annonserer). Politidistrikt/ særorgan sender inn en innstilling til Politihøgskolen innen søknadsfrist med innstilte søkere i prioritert rekkefølge.

Søkere som ikke tilhører politi- og lensmannsetaten (eks: brannvesen, helsevesen osv) registrerer seg på EVU-web, og sender søknadsskjemaet med nødvendig dokumentasjon direkte til Politihøgskolen.

Forbehold

Utdanningstilbudene legges ut før den endelige budsjett- og prioriteringsprosessen er gjennomført ved Politihøgskolen. Dette vil kunne få konsekvenser for hvilke tilbud som kan gis.

Sist oppdatert: |