Hopp til innhold

Ledelsesutdanninger

Etterutdanning

Topplederkandidatprogram Ingen dato

Videreutdanning

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret
Søknadsfrist Studiepoeng Høst 2017 Vår 2018 Høst 2018 Vår 2019 Høst 2019
Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere

Søknadsfrist

15. apr. 2017
15 Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Funksjonsrettet ledelse for innsatsledere

Søknadsfrist

15. apr. 2017
15 Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere

Søknadsfrist

15. apr. 2017
15 Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 - - - - -
Innføring i politiledelse, modul 1 10 - Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold
Ledelse og utvikling av politiet som lærende organisasjon, modul 3B 15 - - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Organisasjons- og ledelsesutvikling i politiet, modul 2

Søknadsfrist

15. apr. 2017
20 Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Praktisk prosessledelse i politiet

Søknadsfrist

15. mai. 2017
15 Planlagt - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Strategisk ledelse og reform i politiet, modul 3A 15 - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -