Hopp til innhold

Ledelsesutdanninger

Etterutdanning

Topplederkandidatprogram Ingen dato

Videreutdanning

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret
Søknadsfrist Studiepoeng Høst 2017 Høst 2018 Høst 2019
Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere 15 Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold
Funksjonsrettet ledelse for innsatsledere 15 Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold
Funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere 15 Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold
Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 - - -
Ledelse og organisasjonsutvikling 1 30 - - -
Ledelse og organisasjonsutvikling 2 30 - - -
Lederkandidat 15 - - -