Hopp til innhold

Databaser

Biblioteket abonnerer på ulike databaser som blant annet gir deg tilgang til tidsskriftsartikler, avisartikler, lovtekster og kommentarutgaver.

Denne ressursen kan bare brukes på Politihøgskolen = databasen er bare er tilgjengelig for studenter og ansatte

Ressursen er ikke søkbar i Oria = databasen er ikke søkbar i Oria, og må søkes i direkte

 

Atekst    Denne ressursen kan bare brukes på Politihøgskolen  Ressursen er ikke søkbar i Oria
Redaksjonelt arkiv med artikler fra Aftenposten(1983-), Dagbladet(1996-), Dagens næringsliv(1988-), Dagsavisen(2002-), VG(1945-) og flere andre riks-, regions- og lokalaviser (pr. august 2019 inneholder basen 350 kilder).
Tilgang: Fulltekst

Academic Search Premier (Ebsco)   Denne ressursen kan bare brukes på Politihøgskolen
Databasen har artikler fra mer enn 4700 tidsskrifter, inkludert 4000 fagfellevurderte tidsskrift, og referanser og sammendrag fra mer enn 13600 tidsskrift. Databasen dekker bl.a. fagområdene samfunnsvitenskap, naturvitenskap, helse, utdanning og flerkulturelle studier.
Tilgang: Fulltekst og referanser

Campbell Library    Ressursen er ikke søkbar i Oria
The Campbell Library of Systematic Reviews inneholder systematiske oversikter over effekt av tiltak innen feltene utdanning, sosial velferd og kriminalforebygging. Oppdateres kontinuerlig.
Tilgang: Fulltekst

Criminal Justice Abstracts (Ebsco)   Denne ressursen kan bare brukes på Politihøgskolen
Gir en bred oversikt over feltet kriminologi. Sammendrag av bøker og artikler som omhandler politi, ungdomskriminalitet, forbrytelser og straff, offer og gjerningsmann, forebygging, strafferett m.m. Kan søkes tilbake til 1968 og oppdateres årlig
Tilgang: Referanser 

DOAJ
Directory of Open Access Journals. En database som inneholder gratis artikler fra kvalitetskontrollerte tidsskrifter innen forskning og vitenskap. Dekker alle fagområder
Tilgang: Fulltekst

Eric (Ebsco)   Denne ressursen kan bare brukes på Politihøgskolen
ERIC, Education Resource Information Center, gir tilgang til litteratur og resurser om utdanning. Databasen inneholder blant annet mer enn 317 000 fulltekstdokumenter.
Tilgang: Fulltekst/Referanser

Google Scholar   Ressursen er ikke søkbar i Oria
I Google Scholar kan du søke i mange fagområder og kilder. Google Scholar indekserer artikler i vitenskapelige tidsskrifter og bøker fra en mengde forlag og databaser. Se hvordan du får direkte tilgang til bibliotekets tidsskriftartikler når du søker i Scholar.

Idunn.no   Denne ressursen kan bare brukes på Politihøgskolen
Database med norske og nordiske fagtidsskrifter. Tidsskriftene er innenfor temaene juss, pedagogikk, helse og sosial, samfunnsfag, humanistiske fag, økonomi og naturvitenskap.
Tilgang: Fulltekst

International Security & Counter-Terrorism Reference Center (Ebsco)   Denne ressursen kan bare brukes på Politihøgskolen
En stor og omfattende amerikansk database med hovedvekt på politikk og samfunnsfag. Inneholder bl.a. rapporter, tidsskriftartikler, aviser, offisielle dokumenter m.m. Bare engelskspråklig materiale.
Tilgang: Fulltekst/Referanser  

Juridika - kommentarutgaver Denne ressursen kan bare brukes på Politihøgskolen  Ressursen er ikke søkbar i Oria
På Juridika finner du Universitetsforlagets jusstidsskrifter og ajourførte lovkommentarer –  med blant annet kommentarutgavene til Straffeloven 2005, Straffeprosessloven, Tvisteloven, Tvangsfullbyrdelsesloven, Vegtrafikkloven og Våpeninstruks for politiet.
Bruk Logg på med IP når du er på PHS' nett, ellers kan du logge på med FEIDE (Innlogging for student - Logg inn med Feide). 
Tilgang: Fulltekst 

Lovdata   Denne ressursen kan bare brukes på Politihøgskolen  Ressursen er ikke søkbar i Oria
Lover, forskrifter, avgjørelser i Høyesterett m.m.
Benytt FEIDE-pålogging for tilgang til Lovdata. Besøkende på PHS kan bruke Lovdata Pro - bibliotekversjon, som gir full tilgang til resurssene, men ingen personlige verktøy.
Tilgang: Fulltekst

Norart   Ressursen er ikke søkbar i Oria
Referanser til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen startet i 1980 og oppdateres ukentlig. Dekker alle fagområder
Tilgang: Referanser

Ordnett   Denne ressursen kan bare brukes på Politihøgskolen  Ressursen er ikke søkbar i Oria
Ordnett.no er en online språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til en rekke elektroniske ordbøker fra datamaskinen din. 

PIA (Politihøgskolens åpne institusjonelle arkiv)
Politihøgskolens digitale arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider skrevet av studenter og ansatte ved Politihøgskolen. Inneholder bacheloroppgaver, masteroppgaver, vitenskapelige artikler, forskningsrapporter m.m.
Tilgang: Fulltekst 

Police Informer   Ressursen er ikke søkbar i Oria
Police Informer er en Open Access database fra Australian Institute of Criminology. Databasen inneholder lenker til fulltekstressurser produsert etter 2010, med hovedfokus på Australia og New Zealand. Innholdet er relevant for politi og annet sikkerhetspersonell.
Tilgang: Fulltekst

Politihistorisk bibliografi   Ressursen er ikke søkbar i Oria
Politihistorisk bibliografi utarbeidet av Norsk Politihistorisk Selskap. Inneholder over 1100 referanser til dokumenter av politihistorisk interesse.
Tilgang: Referanser 

PsycInfo   Denne ressursen kan bare brukes på Politihøgskolen
Referanser til tidsskriftartikler innen psykologi og relaterte fagområder. Inneholder også sammendrag av tidsskriftartikler, bokkapitler, dr.gradsavhandlinger m.m. Kan søkes tilbake til 1887 og oppdateres ukentlig
Tilgang: Referanser  

Rettsdata   Denne ressursen kan bare brukes på Politihøgskolen  Ressursen er ikke søkbar i Oria
Gir tilgang til lovkommentarer og Stralex. Norsk lovkommentar inneholder også juridiske tidsskrifter fra Gyldendal. Stralex inneholder dommer fra Strasbourg. Benytt FEIDE-pålogging for tilgang til Rettsdata.
Tilgang: Fulltekst 

Scopus   Denne ressursen kan bare brukes på Politihøgskolen  Ressursen er ikke søkbar i Oria
Stor bibliografisk database med vekt på samfunnsfag, realfag og medisin. Dekker ca. 20.000 akademiske tidsskrifter og noe annet akademisk materiale.
Tilgang: Referanser og fulltekst

Samsøk i flere databaser

Databasene som er merket med Ebsco har samme søkeskjerm, du kan dermed søke i flere av Ebscos databaser samtidig. Klikk på «Choose databases» når du er inne i en database for å søke i flere samtidig. 

Sist oppdatert: |