Hopp til innhold

Lenke til artikler i Google Scholar

Hvordan få direkte tilgang til bibliotekets tidsskriftsartikler når du søker i Google Scholar?

For å få tilgang til artiklene må man være tilkoblet Politihøgskolens nett, eventuelt via VPN.

  1. Gå til Scholar-innstillinger
  2. Klikk «koblinger i biblioteket», søk opp Politihøgskolen
  3. Hak av «
Sist oppdatert: |