Hopp til innhold

Politihistorisk bibliografi

En bibliografi om norsk politihistorie utarbeidet av Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS).

Bibliografien innholder dokumenter som har politihistorisk interesse og hver enkelt publikasjon har blitt vurdert i forhold til relevans til politihistorien. Mer om utvalgskriterier og publikasjoner som er inkludert finnes i innledningen.    

Bibliografien er kun tilgjengelig som EndNote-bibliotek. Dette krever at du har EndNote på maskinen din for å få tilgang til bibliografien.

Last ned innledningen: Innledning til politihistorisk bibliografi (2012) (PDF)
Last ned bibliografien: Politihistorisk bibliografi 2018 - NPHS (enlx)

Hvis du ikke har EndNote, kan biblioteket på Politihøgskolen hjelpe deg med å søke i bibliografien. Kontakt biblioteket via e-post eller telefon.

Startet i 2008

Arbeidet ble startet i 2008, og bibliografien ble først publisert våren 2011. NPHS oppdaterer bibliografien årlig, med omtrent 50-70 nye innførsler i året. Innførslene er hovedsaklig ny litteratur, men også gammelt materiale som har blitt tilgjengelig. Sist oppdatert i mars 2018, og har 1114 innførsler.

Har du andre spørsmål om bibliografien, ta kontakt med NPHS via deres nettsider.

Sist oppdatert: |