Hopp til innhold

Søk etter artikler

Planlegg søket

Formuler problemstillingen i stikkord på norsk og engelsk. Tenk på synonym og kombinasjoner av ord. Disse ordene bruker du som søkeord i databasene. Bruk Ordnett som hjelpmiddel for å finne synonymer og engelske ord.

Søking

Bruk søkeordene du har funnet i databasen du ønsker å søke i. Gjør gjerne flere søk med forskjellige søkeord og forskjellige kombinasjoner. Avgrens hvis du får for mange treff, og utvid søket hvis du får ingen eller få treff. Kombiner søkeordene med boolske operatører, slik at du kan søke med flere søkeord samtidig.

Utvid søket:

  • Trunkere: Å søke på ordstammen, etterfulgt av et trunkeringstegn, som oftest ? eller *. Eksempel: vold? gir treff på voldelig, voldsoffer, volden
  • Søk på synonym, eventuelt mer overordnede søkeord. Eksempel: får du ikke treff på tvangsekteskap og Oslo, bytt ut Oslo med Norge.  
  • Sjekk stavemåte og navneform

Avgrens søket:

  • Legg til flere søkeord
  • Avgrens søket til bestemte felt, f. eks. forfatter, emne eller tittel
  • Avgrens i tid, f.eks. publiseringsår

Boolske operatører, søk på fleire stikkord samtidig:

  • AND (OG) -  skal inneholde begge ordene. Avgrenser trefflisten. 
  • OR (ELLER) - skal inneholde ett av ordene. Øker trefflisten. Blir brukt ved blant annet synonym og forkortelser.
  • NOT (IKKE) - Det ene ordet, men ikke det andre. Avgrenser trefflisten.
Sist oppdatert: |