Hopp til innhold

Ny forskning

Bilde av forfatteren

Kognitive og menneskelige faktorer i datatekniske undersøkelser

Nina Sunde (Politihøgskolen) og Itiel E. Dror (University College London) har nylig publisert artikkelen «Cognitive and human factors in digital forensics: Problems, challenges, and the way forward» i tidsskriftet Digital Investigation.
Forsiden på tidsskriftet

Kampen om norsk politiutdanning

Geir Aas (studieleder PHS) har skrevet artikkelen «Kampen om norsk politiutdanning» i Tidsskrift for Professionsstudier.
Bilde av forfatteren

Ny masteroppgave i erfaringsbasert etterforskning

Hilde Mari Musum har fullført en erfaringsbasert master i etterforskning med masteroppgaven «Hvordan ivaretas objektivitetskravet og uskyldspresumsjonen under etterforskning av festrelaterte voldtektsaker?»
DAG MØRK SVEAAS: under muntlig fremlegging av masteroppgaven

Master om etterforskningsledelse

Dag Mørk Sveaas sin masteroppgave «Etterforskningsledelse: Perspektiver på bevissthet, metodikk og samhandling» er nå tilgjengelig på nett.
Bilde av forfatteren

Politiets håndtering av saker med savnet person

Kenneth Berg har fullført en erfaringsbasert master i etterforskning med oppgaven: «Politiets håndtering av saker med savnet person: En sammenlignende studie mellom to norske politidistrikt med fokus på grunnleggende metodikk og gjeldende regelverk».
Bilde av forfatteren

Ole Thomas Bjerknes' masteroppgave

Ole Thomas Bjerknes (PHS) har fullført sin erfaringsbaserte master i etterforskning med masteroppgaven: «Gjort kjent med saken»: En undersøkelse om hvilken informasjon den mistenkte gis om anklagen i forkant av politiavhøret».
Rapportens forside og bilde av forfatteren

Politiets tilgang til elektroniske spor - masteroppgave

Robert Furuhaug (PHS) sin oppgave drøfter problemstillinger knyttet til hvor vidt opptak av kameraovervåkning, bompasseringsdata, data om betalingstransaksjoner og trafikkdata kan utleveres frivillig av besitteren.
Bilde av forfatteren

Heidi Fisher Bjelland forsvarte avhandling om menneskehandel

Menneskehandel er en form for kriminalitet det kan være særlig utfordrende å arbeide med for politiet. Mange ofre er redde for å samarbeide med politiet. Sakene er ofte vanskelige å bevise, og de kan dermed også være vanskelige å føre for retten.
ARTIKKELFORFATTAR: Tor-Geir Myhrer

Politiarbeid på staden: styrke og svakheiter

Tor-Geir Myhrer (professor ved PHS) har skreve artikkelen «Politiarbeid på stedet: styrker og svakheter» i siste nummer av «Tidsskrift for strafferett» 2018. Dette er eit spesialnummer i høve 70-årsdagen til Ragnar Auglend, tidlegare rektor ved PHS.