Hopp til innhold

Bokomtaler og nyheter

Bilde av forfatteren

Ny masteroppgave i erfaringsbasert etterforskning

Hilde Mari Musum har fullført en erfaringsbasert master i etterforskning med masteroppgaven «Hvordan ivaretas objektivitetskravet og uskyldspresumsjonen under etterforskning av festrelaterte voldtektsaker?»
DAG MØRK SVEAAS: under muntlig fremlegging av masteroppgaven

Master om etterforskningsledelse

Dag Mørk Sveaas sin masteroppgave «Etterforskningsledelse: Perspektiver på bevissthet, metodikk og samhandling» er nå tilgjengelig på nett.
Bilde av forfatteren

Politiets håndtering av saker med savnet person

Kenneth Berg har fullført en erfaringsbasert master i etterforskning med oppgaven: «Politiets håndtering av saker med savnet person: En sammenlignende studie mellom to norske politidistrikt med fokus på grunnleggende metodikk og gjeldende regelverk».
Bilde av forfatteren

Ole Thomas Bjerknes' masteroppgave

Ole Thomas Bjerknes (PHS) har fullført sin erfaringsbaserte master i etterforskning med masteroppgaven: «Gjort kjent med saken»: En undersøkelse om hvilken informasjon den mistenkte gis om anklagen i forkant av politiavhøret».
Rapportens forside og bilde av forfatteren

Politiets tilgang til elektroniske spor - masteroppgave

Robert Furuhaug (PHS) sin oppgave drøfter problemstillinger knyttet til hvor vidt opptak av kameraovervåkning, bompasseringsdata, data om betalingstransaksjoner og trafikkdata kan utleveres frivillig av besitteren.
Bilde av forfatteren

Heidi Fisher Bjelland forsvarte avhandling om menneskehandel

Menneskehandel er en form for kriminalitet det kan være særlig utfordrende å arbeide med for politiet. Mange ofre er redde for å samarbeide med politiet. Sakene er ofte vanskelige å bevise, og de kan dermed også være vanskelige å føre for retten.
ARTIKKELFORFATTAR: Tor-Geir Myhrer

Politiarbeid på staden: styrke og svakheiter

Tor-Geir Myhrer (professor ved PHS) har skreve artikkelen «Politiarbeid på stedet: styrker og svakheter» i siste nummer av «Tidsskrift for strafferett» 2018. Dette er eit spesialnummer i høve 70-årsdagen til Ragnar Auglend, tidlegare rektor ved PHS.
BIRGITTE ELLEFSEN: er nettopp ferdig med doktorgraden ved UiB. Foto: PHS

Politiens politikk og politikkens politi

Birgitte Ellefsen (førsteamanuensis ved PHS) fullførte sin doktorgrad med avhandlingen «Politiens politikk og politikkens politi. Norske politireformer i perioden 1682-1866.» ved UiB i desember 2018.
Bilde av forfatteren

Krig mot krypskyttere

Siv Rebekka Runhovde (forsker ved PHS) har skrevet artikkelen «Krig mot krypskyttere – en desperat og kontraproduktiv strategi» i fagbladet Miljøkrim, om hvordan krigsmetaforer brukes om krypskyttere for å bekjempe naturkriminalitet i Afrika.
Forsiden av rapporten

Temperaturmåling på nærpolitireformen

Cathrine Filstad (PHS/BI) og Tom Karp (Høyskolen Kristiania/Bodø/Innlandet) har siden 2016 forsket på politiledelse og i 2018 ble denne forskningen intensivert ved spesielt å fokusere på ledelse, implementering, evaluering og resultater av politireformen
Forsiden av tidsskriftet

Nytt spesialnummer av Perspectives on terrorism

Tore Bjørgo (professor II ved PHS & professor ved C-REX) og Jacob Aasland Ravndal (postdoktor ved C-REX) er redaktører for siste spesialnummer av tidsskriftet Perspectives on terrorism med tema «Terrorism from the extreme right».
Forsiden av masteroppgaven

Første master i etterforskning ved PHS

Heidi Beckmann-Smerud er første student ut til å fullføre en erfaringsbasert master i etterforskning ved Politihøgskolen med oppgaven: "Siktedes rettssikkerhet under initialfasen av etterforskningen i festrelaterte voldtekter".