Hopp til innhold

Ny forskning

Bilde av Helene O.I. Gundhus.

Artikkel om polisiering av migranter som prekrim

Helene O.I. Gundhus (UiO/PHS) og Pia Therese Jansen (FEH/PHS) har gitt ut artikkelen «Pre-crime and policing of migrants: Anticipatory action meets management of concerns» i tidsskriftet «Theoretical Criminology».
Bilde av forfatter Rune Glomseth

Police leadership during challenging times

Rune Glomseth (førsteamanuensis PHS) og Magne V. Aarset (NTNU) har skrevet kapittelet «Police leadership during challenging times» i boka «Policing and minority communities: contemporary issues and global perspectives».
Bilde av forfatteren

Social (dis)approval and collective action participation

Marie-Louise Damen (førsteamanuensis ved PHS) og Daniel Blocq (Leiden Law School) har skrevet artikkelen «Social (dis)approval and collective action participation: re‐evaluating the positive linearity thesis» i tidsskriftet Sociological Inquiry.
Bilde av forfattarane

Holder norsk politi mål?

Studieleiar Geir Aas, førsteamanuensis Gunnar Thomassen og seniorrådgivar Annette Sund ved Politihøgskolen i Oslo har skrive artikkelen «Holder Norsk politiutdanning mål (slik politiet selv vurderer den)?» i Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab.
Bilde av forfatteren

The act of knowing

Thomas Dillern (PHS) har publisert artikkelen «The Act of knowing: Michael Polanyi meets contemporary natural science» i tidsskriftet Foundations of science.
Bilde av forfatterne

Masteroppgave om strategisk toppledelse i politiet

Johannes Sjo Steinsvåg og Lena Roheim Tomren har fullført sin mastergrad i Politivitenskap med oppgaven «Strategisk toppledelse i politiet: En studie av beslutningsprosesser i politimesterens ledergruppe».
Bilete av forfattaren

Implementering av PSV i Oslo Politidistrikt

Marius Kvithyld har studert innføringa av politiets styringsverktøy, PSV, i Oslo Politidistrikt, i si masteroppgåve «Implementering av PSV i Oslo Politidistrikt: Tre praktiske eksempler».
Bilde av Robert André Furuhaug

Open Source Intelligence Methodology

Robert André Furuhaug (politioverbetjent PHS) har levert sin masteroppgave i Forensic Computing and Cyber Crime Investigation ved School of Computer Science and Informatics, University College Dublin.
Bilde av Oddbjørg Edvardsen

Oddbjørg Edvardsens avhandling tilgjengelig i PIA

Nå kan du lese Oddbjørg Edvardsens avhandling «Politipatruljens møte med barn som lever med vold i hjemmet: En fenomenologisk studie av politipatruljens praksis» i PIA. Fysisk eks. blir tilgjengelig fra biblioteket ila de neste ukene.