Hopp til innhold

Bokomtaler og nyheter

Forfatter Nils Morten Larsen

Tiltak for bedre gruppearbeid

Det er viktig at studiegruppene fungerer godt allerede i begynnelsen av studieløpet. Nils Morten Larsen (høgskolelektor ved Politihøgskolen) har skrevet om ulike tiltak iverksatt med studenter ved første studieår på Politihøgskolen Kongsvinger.
Bilde av rapportens forside

Nordic Police Research Seminar: Proceedings

I 2016 ble det sjette nordiske politiforskingsseminaret gjennomført her på PHS i Oslo. Temaet reformer og endringar i politiet ble valgt fordi fleire nordiske land jobbar eller har jobba med reformer i politiet.
Bilde av forfatterne

Trusler og trusselhendelser mot politikere

2 av 5 politikere på Stortinget og i Regjeringen har opplevd alvorlige trusler, mens 4 av 5 har opplevd uønsket oppmerksomhet eller atferd. Trusler i sosiale medier øker mest.