Hopp til innhold

Bokomtaler og nyheter

Forsiden av tidsskriftet

Nytt spesialnummer av Perspectives on terrorism

Tore Bjørgo (professor II ved PHS & professor ved C-REX) og Jacob Aasland Ravndal (postdoktor ved C-REX) er redaktører for siste spesialnummer av tidsskriftet Perspectives on terrorism med tema «Terrorism from the extreme right».
Forsiden av masteroppgaven

Første master i etterforskning ved PHS

Heidi Beckmann-Smerud er første student ut til å fullføre en erfaringsbasert master i etterforskning ved Politihøgskolen med oppgaven: "Siktedes rettssikkerhet under initialfasen av etterforskningen i festrelaterte voldtekter".
Bilde av forfatterne

Federal Sentencing Reporter

Morten Holmboe (professor ved PHS) og Hans Myhre Sunde (førstekonsulent ved PHS) har begge bidratt med artikler til siste nummer av Federal Sentencing Reporter.
Forsiden av tidsskriftet

Nytt spesialnummer av Nordisk politiforskning

Nytt spesialnummer av Nordisk politiforskning er ute, med teamet forskningsmetoder i politiet: utfordringer, begrensninger og muligheter for fremtidig forskning på politifaget.
Bilde av forfatteren

Politi, magt og historie

Førsteamanuensis ved Politihøgskolen Geir Heivoll har bidratt med et kapittel i festskriftet tilegnet Henrik Stevnsborg: «Politi, magt og historie».
Bilde av forfatteren

Learning how to lead police investigations

Cathrine Filstad (professor II ved PHS) har sammen med Jon-Andre Nilsen og Terje Aaserud undersøkt hva etterforskningsledere i politiet får ut av, og tar med seg hjem fra et lederkurs.
Bilde av forfattaren

Leiing av endringsprosessar

Rune Glomseth (førsteamanuensis i organisasjon og leiing ved Politihøgskolen) har publisert artikkelen «Endringer, reformer og adaptivt lederskap» i tidsskriftet «Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse».
Forsiden av boka

Under risk in the police

Brita Bjørkelo (professor ved PHS) er kapittelforfatter i boken "Interaction: 'Samhandling' Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen".