Hopp til innhold

Bokomtaler og nyheter

Førstelektor Jai Ganapathy, Politihøgskolen

Bygger bruk av IKT tillit til politiet?

Jai Ganapathy, førstelektor ved Politihøgskolen, har sammen med Ajmal Nimruzi og Ingrid L. P. Nyborg (begge fra NMBU) skrevet et kapittel om bruk av teknologi og utvikling av tillit til politiet i Afghanistan.
Omslagsbilde: Springer

Masterutdanninga presentert i nytt bokkapittel

Praksisrettleiar og pob Aun H. Andresen har saman med studieleiar på master, Nina Jon, Politihøgskolen, skrive kapittelet: "Responding to needs of higher analytical competence in the police: Master programmes at the Norwegian Police University College".
Rapportens forside

Videoopptak som pedagogisk verktøy

Rapporten, skrevet av høgskolelektor Nils Morten Larsen og politioverbetjent Terje Nygaard (begge ansatte ved PHS), beskriver et pedagogisk undervisningsopplegg som benytter videoopptak av studentene under en øvelse.
Forfatter Nils Morten Larsen

Tiltak for bedre gruppearbeid

Det er viktig at studiegruppene fungerer godt allerede i begynnelsen av studieløpet. Nils Morten Larsen (høgskolelektor ved Politihøgskolen) har skrevet om ulike tiltak iverksatt med studenter ved første studieår på Politihøgskolen Kongsvinger.
Forsiden av rapporten

Parallellsamfunn: en del av den norske virkeligheten?

Marit Egge (førsteamanuensis ved PHS) og Randi Solhjell (forsker ved PHS) har skrevet en rapport som tar for seg bruken av begrepet parallellsamfunn. De har samlet ulike definisjoner som legges til grunn når den problematikken diskuteres.