Hopp til innhold

Ny forskning

Bilde av forfatteren

Teknologinøytralitet og datakriminalitet

Jul Fredrik Kaltenborn (PHS) har skrevet artikkelen «Teknologinøytralitet og datakriminalitet – særlig om klassifiseringen av begrepet datasystem» i Tidsskrift for strafferett.
Bilete av forfattaren

MachineLearning and the Police

Annette Vestby (PHS) og Jonas Vestby har nyleg publisert artikkelen «MachineLearning and the police: asking the right questions» i tidsskriftet Policing: a journal of policy and practice.
Bilde av forfatter Stine Marie Strømnes

Masteroppgave om internasjonalt politisamarbeid

Stine Marie Strømnes har fullført en erfaringsbasert master i etterforskning med oppgaven: “Internasjonalt politisamarbeid: Faktorer som kan påvirke valget om bruk av felles etterforskningsgrupper med utlandet”.
Bilde av studenten og sensorene

How to Make an Expert Detective?

Halldór Rósmundur Guðjónsson har skrevet masteroppgaven «How to Make an Expert Detective?: An Evaluation of the first ever Icelandic Lead Detective Development Programme».
Bilde av forfatteren

Masteroppgave om kompetansekriteriene i politiet

Kristin Torgersen har fullført sin mastergrad i politivitenskap med oppgaven «Kompetansekriterier for å bli pb.2 og pb.3: Hvordan bidrar kompetansekriterier til å utvikle kompetanse i politietaten?»