Hopp til innhold

Desember

Politiopplæring i Afghanistan

NUPI har kommet med en rapport som tar for seg rollene til norsk politi og militære under opplæring av lokale politistyrker i Afghanistan.

Police Quarterly

Tidsskriftet Police Quarterly vektlegger forskning som er av interesse for alle ansatte i politietaten. Tidsskriftet publiserer både kvalitativ og kvantitativ forskning, med historiske og komparative analyser.