Hopp til innhold

Police Quarterly

Tidsskriftet Police Quarterly vektlegger forskning som er av interesse for alle ansatte i politietaten. Tidsskriftet publiserer både kvalitativ og kvantitativ forskning, med historiske og komparative analyser.

Tidsskriftet er tilgjengelig i biblioteket (fra nr.5 2002), i tillegg har vi elektronisk tilgang via Swets. Du må være pålogget Swets for å få elektronisk tilgang til artiklene. Logg inn (velg IP-authentication). Velg så "Full text" for å lese artiklene.

Bilde av forside Police Quarterly

Artikler fra Police Quarterly:

Concern About Crime and Confidence in the Police
Forfatter: Skogan, Wesley
I:  nr. 3, 2009

Exploring the Use of DNA Evidence in Homicide Investigations
Forfatter: Schroeder, David - White, Michael
I: nr. 3, 2009

Shared Perceptions Among Lesbian and Gay Police Officers
Colvin, Roddrick
I: nr.1, 2009

Publisert: - Sist oppdatert: |