Hopp til innhold

Politiopplæring i Afganistan

NUPI har kommet med en rapport som tar for seg rollene til norsk politi og militære under opplæring av lokale politistyrker i Afghanistan.

Rapporten gir først et oversiktsbilde av situasjonen i Afghanistan og de internasjonale bidragene på politisiden.Så diskuteres juridiske forhold og grenseoppgang mellom politi og militære enheter. Til slutt skisseres utfordringer knyttet til den norske politibistanden i Faryab. Rapporten konkluderer med anbefalinger til norske myndigheter. 

Last ned rapporten

Publisert: - Sist oppdatert: |