Hopp til innhold

Crime prevention and community safety

”Crime Prevention and Community Safety” er et fremtredende tidsskrift innen sitt felt. Formålet er å tilrettelegge for utveksling av kompetanse og erfaring, fremme god praksis og bidra til å identifisere vellykkede strategier for å ta opp spørsmål om kriminalitetsforebygging og samfunnssikkerhet. Biblioteket har tidsskriftet i trykt versjon fra nr.6 (2004).

Aktuelle artikler fra Crime prevention and community safety:


"Exploring the concept of research utilization: Implications for evidence-based crime prevention" av Adrian Cherney
I: nr. 4 2009, s. 243-257

- Artikkelen drøfter bruken av forskning for å forstå kompleksiteten rundt utvikling, formidling og tilrettelegging av evidensbaserte kriminalitetsforebygging. ”Evidensbasert” henspeiler på arbeidsmetoder for å sikre etterrettelig og systematisk kunnskap om effekter av tiltak og metoder. 


"Do relaxed trading hours for bars and clubs mean more relaxed drinking? A review of international research on the impacts of changes to permitted hours of drinking" av Tim Stockwel og Tanya Chikritzhs
I: nr. 3 2009, s. 153-170

- Studien ble gjennomført ved en systematisk informasjonsinnhenting fra studier innen offentlig helse og sikkerhet, og virkninger av endringer i åpningstiden for utesteder med skjenkebevilling. I hovedsak er det innhentet informasjon fra studier i Storbritannia, Australia, New Zealand og Nord-Amerika tilbake til 1965.

"Individual and community predictors of fear of criminal victimization: Results from a national sample of urban US citizens"av Elizabeth J. Dansie og Jamison D. Fargo
I: nr. 2 2009, s. 124-140

- Studien undersøker validiteten ved konstruering av frykt for å utsettes for kriminelle handlinger, og indentifiserer faktorer forbundet med frykt og kriminalitetsforebyggende arbeid ved hjelp av et nasjonalt representativt utvalg fra 12 amerikanske byer.  

Bilde av forside Police Quarterly

Publisert: - Sist oppdatert: |