Hopp til innhold

Masteroppgave av Ketil Jonassen

Politioverbetjent Ketil Jonassen ved avdeling for etter- og videreutdanning (EVU) forsvarte 6. desember sin masteroppgave i Politivitenskap ved Politihøgskolen.

Tittelen på avhandlingen var: "Evaluering av ekstraordinære hendelser i politiet som grunnlag for utvikling av ny kunnskap".

Masteroppgaven kan lånes i biblioteket eller leses i elektroniske utgave i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |