Hopp til innhold

Tegn, tillit og troverdighet

- en forskningsrapport fra blant andre Nordlandsforskning og Politihøgskolen.

Sammendrag fra utgiver:
Studien omhandler sentrale aspekter ved rettssituasjonen for døve og hørselshemmede innen dagens strafferettspleie. Fokuset er rettet mot omfang av kontakten med strafferettsapparatet, organisering og praktisering av tolking ved politiavhør og i retten, bruken av lyd- og bildeopptak ved politiavhør, og generelle rettssikkerhetshensyn. Studien bygger på intervjuer med et utvalg rutinerte tegnspråktolker og et utvalg erfarne aktører i ulike deler av strafferettspleien, samt en gjennomgang av et antall straffesaker i de senere år hvor døve/hørselshemmede har vært involvert.

Forfattere: Terje Olsen, Odd Morten Mjøen, Hild Rønning, Patrick Kermit

Rapporten kan lastes fra vårt institusjonelle arkiv, PIA: Tegn, tillit og troverdighet

Publisert: - Sist oppdatert: |