Hopp til innhold

Artikler om barnehus i Advokatbladet

Barnehusene skal gi et helhetlig tilbud til barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, og inneholde både en ny modell for dommeravhør og medisinsk undersøkelse, samt gi hjelp, omsorg og behandling.

Det er staten som administrerer barnehusene, og hvert enkelt barnehus er administrativt underlagt det lokale politidistrikt.

Artiklene i Advokatbladet omhandler Barnehuset i Tromsø. Artiklene gir et innblikk i erfaringer fra Barnehuset i Tromsø, og hvordan samarbeidet mellom de ulike etatene fungerer.

Artiklene kan leses her, fra side 4 - 11.

Publisert: - Sist oppdatert: |