Hopp til innhold

Digital Investigation

The Journal of Digital Investigation dekker forskning og utvikling innen digital etterforskning. Målet er å være oppdatert på ny teknologi, nyttig verktøy, relevant forskning, utredningsteknikker og metoder for håndtering av sikkerhetsbrudd og kriminell virksomhet.

Tidsskriftet er tilgjengelig i trykt versjon i biblioteket (fra 2006), i tillegg har vi elektronisk tilgang i ScienceDirect (fra 2004).

Artikler:

Digital Investigation as a distinct discipline: A pedagogic perspective
av  A.D. Ironsa, P. Stephensb,  og R.I. Fergusonc
I: nr. 1-2 2009

Source video camera identification for multiply compressed videos originating from YouTube
av Wiger van Houten og Zeno Geradtsa
I: nr. 1-2 2009

Bilde av forside Digital Investigation

A comparative methodology for the reconstruction of digital events using windows restore points
av Yuandong Zhua, Joshua James og Pavel Gladysheva
I: nr.1-2 2009

Identification and recovery of JPEG files with missing fragments
av Husrev T. Sencar og Nasir Memona
I: Supplement 1, 2009

Publisert: - Sist oppdatert: |