Hopp til innhold

European Journal of Criminology

European Journal of Criminology er et internasjonalt fagtidsskrift som publiserer original forskning av høy kvalitet. Tidsskriftet er en av de viktigste europeiske kildene for informasjon og analyser om kriminalitet og strafferettslige saker. Tidsskriftet ble lansert i januar 2004 av European Society for Criminology i samarbeid med SAGE Publications. Formålet er å etablere kanaler for kommunikasjon mellom akademikere, forskere og beslutningstakere over bredere Europa.

Tidsskriftet er tilgjengelig i biblioteket (fra 2005), i tillegg har vi elektronisk tilgang via Swets. Du må være pålogget Swets for å få elektronisk tilgang til artiklene. Logg inn (velg IP-authentication). Velg så "Full text" for å lese artiklene. 

Utvalgte artikler fra tidsskriftet:
Bilde av forside European Journal of Criminology Just Passing Through? International Legal Obligations and Policies of Transit Countries in Combating Trafficking in Persons
av Benjamin Perrin 
I: nr.1 2010

Effects of Getting Married on Offending
av Delphine Theobald og David Farrington
I: nr.6 2009

Feeding Wolves: Punitiveness and Culture
av David Green
I: nr.6 2009

Exploring Long-Term and Short-Term Risk Factors for Serious Delinquency
av André van der Laan, Martine Blom og Edward Kleemans 
I: nr.5 2009

Publisert: - Sist oppdatert: |