Hopp til innhold

Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling

The Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling (JIP-OP) dekker alle aspekter ved systematiske og vitenskapelige undersøkelser innen psykologi og relaterte atferds-og samfunnsfag som er relevante for straffesaker og etterforskning.

Biblioteket har tidsskriftet i trykt utgave fra nr. 1 2004.

Bilde av forside Journal of investigative psychology and offender profiling

Artikler:

Sexual sadism, psychopathy, and recidivism in juvenile sexual murderers
av W.C. Meyers, H.C. Chan, E.J. Woo g E. Lazarou
I: nr. 1 2010, 49 - 58

Uniforms afftect the accuracy of children’s eyewitness identification decisions
av J. A. Lowenstein, H. Blank og J.D. Sauer
I: nr. 1 2010, s. 59 - 74

The usual and the unusual suspects: level of sispicion and counter-interrogation tactics
av P.A. Granhag. F. Clements og L.A. Strömwall
I: nr. 2 2009, s. 129 – 138

A position of influence: variation in offender identification rates by location in a lineup
av M. O’Connell og J. Synnott
I: nr. 2 2009, s.139 – 149

Publisert: - Sist oppdatert: |