Hopp til innhold

Psychology, Crime & Law

Tidsskriftet vektlegger forskning og anvendelse av psykologiske tilnærminger til kriminalitet, strafferett, sivilrett og atferd. Innholdet inkluderer etiologien av kriminell atferd og studier av ulike lovovertredende grupper.

Tidsskriftet er tilgjengelig i biblioteket (fra 2002), i tillegg har vi elektronisk tilgang via Swets. Du må være pålogget Swets for å få elektronisk tilgang til artiklene. Logg inn (velg IP-authentication). Velg så "Full text" for å lese artiklene.

Bilde av forside Psychology, Crime & Law

Interrogation and false confessions among adolescents in seven European countries. What background and psychological variables best discriminate between false confessors and non-false confessors?
av Gisli Hannes Gudjonsson, Jon Fridrik Sigurdsson og Inga Dora Sigfusdottir
I: nr. 8 2009

How do psychiatric patients on prison healthcare centres differ from inpatients in secure psychiatric inpatient units?
av Stuart Thomas, Paul McCrone og Tom Fahy
I: nr. 8 2009

Are you talking to me? Influencing behaviour and culture in police interviews
av Karlijn Beune, Ellen Giebels og Karin Sanders
I: nr. 7 2009

Publisert: - Sist oppdatert: |