Hopp til innhold

Mai

Kommentarutgaver

Universitetsforlagets blå kommentarutgaver av tvisteloven og tvangsfullbyrdelsesloven er nå tilgjengelig for Politihøgskolens studenter og ansatte på nett.

Juridiske tidsskrift

De fem juridiske tidsskriftene som tidligere i år ble borte fra Idunn, er nå tilgjengelig i Rettsdata.