Hopp til innhold

Police Practice and Research

Police Practice and Research er et av fagfellevurdert tidsskrift som presenterer aktuel og innovativ internasjonal forskning innenfor politiarbeid. Tidsskriftet søker å bygge bro over kunnskapsgapet som eksisterer om hvem politiet er, hva de gjør, og hvordan de opprettholder orden, forvalter lover og tjener sine lokalsamfunn. Et konkret mål for redaktørene er å forbedre samarbeidet mellom de som er aktive i feltet, og de som er involvert i akademisk forskning, da en relasjon mellom disse er avgjørende for nyskapende politiarbeid.

Tidsskriftet er tilgjengelig i biblioteket (fra 2002), i tillegg har vi elektronisk tilgang via Swets (fra 2002). Du må være pålogget Swets for å få elektronisk tilgang til artiklene. Logg inn (velg IP-authentication). Velg så "Full text" for å lese artiklene.

Bilde av forside Police Practice and Research

Paying attention to minor offenses: order maintenance policing in practice
av William Sousa
I: nr. 1 2010

The impact of a lockout policy on levels of alcohol-related incidents in and around licensed premises
av Gavan Palk, Jeremy Davey og James Freeman
I: nr. 1 2010

Policing as self-audited practice
av Peter Manning
I: nr. 5/6 2009

Policing in an era of uncertainty
av Janet Ransley og Lorraine Mazerolle
I: nr. 4 2009
 

Publisert: - Sist oppdatert: |