Hopp til innhold

Studies in Conflict and Terrorism

Terrorisme og opprør er i dag den dominerende formen for konflikt i verden.

 Drevet av etniske og religiøse konflikter, døende fredsprosesser, konflikter om naturressurser og transnasjonalt organisert kriminalitet, har disse langvarig sikkerhetsutfordringene økt i voldelighet og stridighet, og skapt nye trusler mot internasjonal fred og stabilitet.

Studies in Conflict and Terrorism tar sikte på å belyse nye tilnærminger og løsninger for å møte veksten av moderne sub-statlig vold.

Tidsskriftet søker derfor å publisere de beste teoretiske og empiriske studier som bidrar til en bedre forståelse av årsakene til disse konfliktene og de tiltak som kreves for å oppnå en løsning.

Tidsskriftet er tilgjengelig i biblioteket (fra 2006), i tillegg har vi elektronisk tilgang via Swets (fra 1999). Du må være pålogget Swets for å få elektronisk tilgang til artiklene. Logg inn (velg IP-authentication). Velg så "Full text" for å lese artiklene.

Bilde av forside Studies in Conflict and Terrorism

Artikler:

U.S. Military Interventions and the Risk of Civil Conflict
av Rabia Aslam
I: nr. 3 2010

Fear, Anxiety and the State of Terror
av Anne Aly og Lelia  Green
I: nr. 3 2010

Crushed in the Shadows: Why Al Qaeda Will Lose the War of Ideas
av Alia Brahimi
I: nr. 2 2010

Public Perceptions of Traumatic Events and Policy Preferences during the George W. Bush Administration: A Portrait of America in Turbulent Times
av George Shambaugh, Richard Matthew, Roxane Cohen Silver, Bryan McDonald, Michael Poulin og Scott Blum
I: nr. 1 2010

Publisert: - Sist oppdatert: |