Hopp til innhold

Oktober

Bemanning i politet

Kjetil Telle fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har sett på bemanning i politets 27 politidistrikt i perioden 2005-2009, og hvordan den planlagte økningen i politistillinger frem mot 2020 kan fordeles.