Hopp til innhold

"Fysisk styrke eller bare prat": Om kjønn, fysisk trening og ordenstjeneste i politiet

Biblioteket gratulerer Pål Lagestad med fullført doktorgrad.

Det overordnede målet med doktoravhandlingen var å se nærmere på hvordan kjønn kommer til uttrykk i politistudenters fysiske trening og utøvelse av ordenstjeneste i politiet. Dette målet er operasjonalisert i tre problemstillinger:
Problemstilling 1: Hva kjennetegner henholdsvis kvinnelige og mannlige politistudenters fysiske trening ved oppstart og ved slutten av politiutdanningen?
Problemstilling 2: I hvilken grad handler ordenstjeneste om utøvelse av fysiske ferdigheter og verbal kommunikasjon, og hvordan kommer kjønn til uttrykk på disse to områdene ved oppstart og ved slutten av politiutdanningen?
Problemstilling 3: Hvilken fremferd er av betydning når det gjelder politiets møte med publikum i ordenstjeneste, og hvordan kommer kjønn til uttrykk i denne fremferden?


I studien ble det benyttet spørreskjemaundersøkelser blant et kull på 360 politistudenter ved oppstart og avslutning av politiutdanningen. 12 politistudenter (seks kvinner og seks menn) ble observert i et feltarbeid i politiet sammen med politibetjenter de patruljerte med. Her ble det også foretatt uformelle samtaler. De samme 12 respondentene ble intervjuet i slutten av politiutdanningen.

Doktoravhandlingen kan leses i fulltekst i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |