Hopp til innhold

Children's Testimony: A Handbook of Psychological Research and Forensic Practice

Et tiår etter at boken Children`s Testimony ble gitt ut i 2002, har de ledende forskerne innen fagfeltet ”etterforskning og avhør av sårbare personer” gitt ut en ny bok med oppdaterte forskningsresultater og problemstillinger. Som eneste ”ikke engelskspråklige” forfatter bidrar Politihøgskolens Trond Myklebust med et kapittel. Med Michael Lamb fra Cambridge University som redaktør, har forfatterne som mål å samle og presentere den oppdaterte kunnskap rundt de sentrale tema innenfor fagfeltet avhør av barn.

Boken har 20 kapitler og følger stegene fra starten i en etterforskning med barn som fornærmet via avhør og taktisk etterforskning til rettens vurdering og evaluering. De tre første kapitlene omhandler barns utvikling, hukommelse og mentale kapasitet i ulike situasjoner. Studier og erfaringer med barn i straffesaker presenteres før oppdatert kunnskap og erfaring om avhørets ulike faser i de fire påfølgende kapitler.  Taktiske beslutninger under og i evaluering av etterforskningen blir deretter presentert, før flere av de særskilte behov barn og sårbare personer har i straffesaker blir diskutert. Bruk av sakkyndige og barns møte med rettsystemet avslutter saksgjennomgangen. Implementering av kunnskap til praksisfeltet gjennom opplæring og trening har fått et eget kapittel før en oppsummering om forholdet mellom forskning og praksis på saksfeltet.

Forfatterne er alle ledende innenfor sine respektive områder.
I England og flere andre land er denne boken er allerede tatt inn som kurslitteratur på avhørsutdanningene og gir, i følge omtale fra forlaget samt utdanningsinstitusjoner og instruktører, en oppdatert empirisk kunnskap om både akademia og praksis på et viktig fagfelt. Boken er skrevet for avhørere, instruktører, forskere og andre aktører i rettsystemet.

For ytterligere informasjon se: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781119998495

Boken kan lånes i biblioteket:http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=11201657x&kid=biblio

Publisert: - Sist oppdatert: |