Hopp til innhold

Etterretningsprosessen : Fra strategi til implementering

Morten Løw Hansen har, i samarbeid med Petter Gottschalk, gitt ut boken "Etterretningsprosessen : Fra strategi til implementering".

Bilde av forside boken Etterretningsprosessen

Boken handler om politiets etterretningsarbeid. Den tar blant annet for seg strategi for etterretning og analyse, implementering, informasjonskilder i etterretning og bekjempelse av kriminalitet. Boken henvender seg til mastergradsstudenter ved Politihøgskolen og andre i justis- og politisektoren.

Tradisjonelt handlet etterretning om å samle inn opplysninger om straffbare aktiviteter ved hjelp av informanter innad i miljøet og spanere fra politiet. I dag dreier etterretning seg om å hente inn og analysere opplysninger fra ulike kilder på en systematisk måte for å kunne oppspore, forutsi og redusere kriminalitet. Etterretning er imidlertid ikke bare avdekking og bekjempelse av uanmeldt kriminalitet. En rekke metodiske tiltak gir politiet, kontrollorganer, offentlige virksomheter og private bedrifter relevant kunnskap som grunnlag både for strategiske og operative beslutninger i kampen mot kriminalitet.
(Forlagets omtale)

Boken kan lånes i biblioteket: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=112143989&kid=biblio

Publisert: - Sist oppdatert: |