Hopp til innhold

Ny forskningsrapport fra PHS

Rapporten fra Forskningskonferansen 2010 er nå klar. Tema for konferansen var "Arbeidsmetoder og metodearbeid i politiet".

"Formålet med årets konferanse er å rette et analytisk søkelys på de metodene politiet benytter for å løse de mangfoldige oppgavene og utfordringene de blir stilt overfor. Som tittelen på konferansen antyder ble det ikke bare fokusert på de arbeidsmetoder som benyttes i den konkrete oppgaveløsningen på saks- eller operativt nivå, men også på metodearbeid i politiet i et mer overordnet perspektiv. Med metodearbeid refereres her både til metodeutvikling i politiet og til det økte fokuset på bruk av samfunnsvitenskapelig metode, for eksempel ved strategisk analyse og forebyggende politiarbeid. Selv om politiets oppgaver og metoder for å løse disse på mange måter er preget av stor grad av kontinuitet, så har det også vært betydelige endringer - kanskje særlig de siste 10-15 årene. Politiet har fått tilgang til nye metoder, eller økt adgang til å anvende allerede eksisterende metoder, en utvikling som nok både kan tilskrives et endret kriminalitetsbilde og utvikling av ny teknologi. Endringene går imidlertid dypere enn bare det å gi politiet et økt arsenal av tekniske hjelpemidler og fullmakter til å anvende eksisterende metoder. I tillegg synes det å ha vært en betydelig faglig utvikling innenfor politiet i denne perioden med økt fokus på kunnskapsstyring og en tiltagende akademisering både ved Politihøgskolen og i politietaten for øvrig" (Hentet fra rapportens sammendrag).

Klikk på lenken for å lese rapporten i fulltekst i PIA:

Myklebust, T. & Thomassen, G. (Red.). (2010). Arbeidsmetoder og metodearbeid i politiet: Forskningskonferansen 2010. (PHS Forskning; 2010:3). Oslo: Politihøgskolen.

Rapporten vil snart foreligge i trykt versjon.

Publisert: - Sist oppdatert: |