Hopp til innhold

Ny artikkel av Morten Holmboe

Morten Holmboe har publisert en artikkel i siste nummer av tidsskriftet Lov og Rett.

Artikkelen med tittel "Dobbeltstraff er ikke enkelt - Gjentatt straffeforfølgning etter Den europeiske menneskerettskonvensjons protokoll 7 artikkel 4 en oppdatering" er et samarbeid med Hans Petter Jahre.

Artikkelen kan leses elektronisk i vår database Idunn:

Holmboe, M. & Jahre, H-P. (2011). Dobbeltstraff er ikke enkelt: Gjentatt straffeforfølgning etter Den europeiske menneskerettskonvensjons protokoll 7 artikkel 4 en oppdatering. Lov og rett, (4), 191-212.

(Du må være pålogget skolens nett for tilgang til Idunn)

 

Publisert: - Sist oppdatert: |