Hopp til innhold

Politiinnsats mot voldelig radikalisering og islamistisk ekstremisme : en sammenlignende studie av utvalgte danske, nederlandske og norske politiavdelinger

Biblioteket gratulerer Ketil LaForce med bestått mastergrad ved PHS.

Masteroppgaven er en studie hvor det overordnede målet var å undersøke hvordan noen utvalgte politiavdelinger arbeidet for å forebygge og motvirke voldelig radikalisering primært knyttet til islamistisk ekstremisme, og å fremme en helhetlig forståelse av denne innsats.

I dag utgjør islamistisk ekstremisme fra miljøer rotfestet i Europa en terrortrussel. Dette kalles ofte ”hjemmeavlet terrorisme”. Gjennom en voldelig radikalisering har det grodd frem ekstreme islamistiske miljøer i europeiske land, også nordiske.

I studien presenteres likheter og forskjeller i politiavdelingenes innsats innen for noen spesielt utvalgte temaer. Temaene er i hovedsak valgt fra relevant teori knyttet til politiets forebyggende innsats og fra voldelig radikalisering spesielt knyttet til islamistisk ekstremisme. Studien har et deskriptivt utgangspunkt, men analysen innholder likevel vurderinger av mulige årsaker til forskjellene som fremkom. Det er også gjort noen vurderinger av forholdet mellom empirien og teorien, samt hvilke potensial som ligger der.

Masteroppgaven kan leses i fulltekst i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |