Hopp til innhold

Biblioteket gratulerer Elisabeth Myhre Lie med bokutgivelse

Elisabeth Myhre Lie er ute med boken "I forkant: Kriminalitetsforebyggende politiarbeid". Boken vil fra høsten være pensum for B3 i faget Kriminalitetsforebyggende politiarbeid.

Litt om boken:

Hvilke muligheter har politiet for å forebygge kriminalitet, og hvilke utfordringer står de ovenfor?
Å forebygge kriminalitet er like viktig som å reagere på lovbrudd. Forfatteren skriver om idealer og praksis i kriminalitetsforebyggende politiarbeid, og diskuterer blant annet disse spørsmålene:

  • Hvordan møter politiet ungdom?
  • Hvordan samarbeider politiet med foreldre, barnevern og skole?
  • Hvordan skaper politiet trygghet i lokalmiljøer?
  • Hvordan jobber politiet med alternativ konfliktløsning?
  • Hvordan kan fysiske omgivelser bidra til å forebygge kriminalitet?
  • Hvordan arbeider politiet systematisk og kunnskapsbasert?

Feltobservasjoner og intervjuer med politiansatte, politiledere og politiets samarbeidspartnere er brukt for å vise bredden i kriminalitetsforebyggende politiarbeid.

Boken kan lånes i biblioteket, kom innom eller bestill boken i BIBSYS.

Publisert: - Sist oppdatert: |