Hopp til innhold

"En for alle, alle for en?" : en studie av ledergruppen i Rogaland politidistrikt som en kunnskapsbasert virksomhet!"En for alle, alle for en?" : en studie av ledergruppen i Rogaland politidistrikt som en kunnskapsbasert virksomhet!

Biblioteket gratulerer Bengt Sporaland med bestått mastergrad ved PHS.

Masteroppgaven er en studie av ledergruppen til Rogaland politidistrikt der Sporaland har sett på ledergruppen i politidistriktet som en kunnskapsbasert virksomhet, og stilt seg selv spørsmålet om ledergruppen jobber etter mottoet til politimesteren: ”En for alle, alle for en?”.

Sporaland konkluderer med at ledergruppen synes ikke pr i dag fullt ut å jobbe kunnskapsbasert, og de jobber heller ikke helt etter mottoet ”en for alle, alle for en”. Samtidig så virker det som det er stort potensial for å kunne nå dette målet i fremtiden. Det synes som om virkelighetsoppfatningen rundt utfordringer knyttet til samhandling, åpenhet og strategisk tilnærming, og utfordringer ledergruppen har med å gjøre hverandre gode, er meget samstemte. Når virkelighetsoppfatningen på disse områdene er lik, og det i tillegg er en vilje til nytenkning, vil det til syvende og sist være gjennomføringsevnen som blir avgjørende for om ledergruppen klarer å bli en kunnskapsbasert virksomhet som jobber sammen etter prinsippet ”en for alle, alle for en”.

Masteroppgaven kan leses i fulltekst i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |