Hopp til innhold

Hvorfor slutter kvinner i ordenstjenesten i politiet?

Biblioteket gratulerer Geir Inge Davidsen og Lars Reiersen med bestått mastergrad.

Masteroppgaven undersøker årsaker til at kvinner velger å forlate ordenstjenesten i politiet, og om det er forskjell på kvinner og menn. Med bakgrunn i en kvalitativ forundersøkelse, samt teori og tidligere forskning, ble det utviklet et kvantitativt måleinstrument. Dette bestod av bakgrunnsspørsmål, og spørsmål om årsaker og problematiske faktorer. Utvalget var polititjenestemenn/kvinner som hadde sluttet, i tillegg til de som fortsatt jobbet på orden. Undersøkelsen bestod av to ulike spørreskjemaer hvor de som hadde sluttet på orden ble spurt om årsaker til at de sluttet, og de som jobbet på orden ble spurt om problematiske områder i arbeidshverdagen. Utvalget var 400 polititjenestemenn/kvinner fra tre politidistrikt i Norge som er ulike i forhold til størrelse og geografisk beliggenhet. Svarprosenten var på 58 %. (Hentet fra oppgavens sammendrag).

Masteroppgaven kan leses i fulltekst i .PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |