Hopp til innhold

Ny forskningsrapport fra PHS

Årets første forskningsrapport er klar. Rapporten har tittelen "Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet" og redaktør for rapporten er Tore Bjørgo.

Rapporten setter samfunnets bekjempelse av terrorisme inn i et helhetlig kriminalitetsforebyggende perspektiv. Den klargjør hvilke grunnleggende strategier som kan brukes for å forebygge at terrorhandlinger gjennomføres. Her tenkes det på forebygging i en bred betydning av ordet: å hindre at (nye) terrorhandlinger skjer i fremtiden, eller å redusere antallet og alvorligheten av slike handlinger. For å oppnå dette, er det nødvendig å få de positive forebyggende virkemidlene og de mer repressive strafferettslige virkemidlene til å virke i samme retning, uten å undergrave hverandre.

Rapporten består av to selvstendige studier som tematisk og analytisk har en indre sammenheng.
Del I: Strategier for forebygging av terrorisme av Tore Bjørgo
Del II: Mulige forebyggende virkninger av straffen: Generelt og overfor terrorhandlinger spesielt av Tor-Geir Myhrer

Klikk på lenken for å lese rapporten i fulltekst i PIA:
Bjørgo, T. (Red.). (2011).  Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet. (PHS Forskning; 2011:1). Oslo: Politihøgskolen

Rapporten vil snart foreligge i trykt versjon.

Publisert: - Sist oppdatert: |