Hopp til innhold

Ny forskningsrapport fra PHS

Rapporten har tittelen «Nordisk politiforskning 2004-2009: En kommentert oversikt" og er skrevet av Tatanya Ducran Valland».

Fra forordet:

Om de tre begrepene «politivitenskap», «polisiær virksomhet» og «politiforskning», er det en ganske omforent oppfatning av hva som utgjør deres kjerne, mens det er ulike oppfatninger om hvordan de skal avgrenses. De to første begrepene har vi tidligere behandlet i konferanserapporten Polisiær virksomhet – Hva er det – Hvem gjør det? (PHS Forskning; 2007:7) og essaysamlingen Politivitenskapen på egne ben? (PHS Forskning; 2010:1). Ved publiseringen av Tatanya Claudine Ducran Vallands kommenterte oversikt over Nordisk politiforskning 2004-2009 er turen nå kommet til det tredje.

I første kapittel «Om å lese denne boken» har forfatteren selv gjort rede for hvorfor og på hvilket grunnlag hun har avgrenset det som er tatt med i boken. Ikke alle vil være enig i hennes valg. Noen vil mene at visse temaer og bidrag ikke skulle vært med, mens andre vil være av den oppfatning at noe mangler. Slik vi ser det ved Politihøgskolens forskningsavdeling, er dette ingen svakhet ved publikasjonen – snarere tvert imot. Som egne disipliner er politiforskningen og politivitenskapen forholdsvis ferske, og arbeidet med å finne deres plass i det vitenskapelige landskap er langt fra avsluttet. Skal vi komme videre må noen våge å mene noe om avgrensningen. Også på vårt felt har Ferdinan Finnes utsang om at «veien blir til mens du går», gyldighet (forord av Tor-Geir Myhrer).

Les rapporten i fulltekst i PIA:
Valland, T. D. (2011). Nordisk politiforskning 2004-2009: En kommentert oversikt. (PHS Forskning; 2011:3). Oslo: Politihøgskolen

Publisert: - Sist oppdatert: |