Hopp til innhold

Hvordan kan vi vite hvor effektive skjulte etterforskningsmetoder er?

Forsker Gunnar Thomassen publiserte i 2010 et kapittel i boka ”Overvåking i en rettsstat”.

Publiseringen, og en omtale av boka, ble presentert i desember 2010 – se: http://www.phs.no/no/Biblioteket/Anmeldinger/Bokkapittel-av-Gunnar-Thomassen/

Gunnars kapittel er nå tilgjengelig i fulltekst i PIA:

Thomassen, G. (2010). Hvordan kan vi vite hvor effektive skjulte etterforskningsmetoder er? I: D. W. Schartum (Red.), Overvåking i en rettsstat. (s. 342-356). Bergen: Fagbokforlaget


Boka kan lånes på biblioteket: Overvåking i en rettsstat - BIBSYS

Publisert: - Sist oppdatert: |