Hopp til innhold

Ny artikkel av Morten Holmboe i PIA

Morten Holmboe har publisert en artikkel i Tidsskrift for strafferett.

Artikkelen har tittelen "Konfliktråd som vilkår for betinget dom : en glemt mulighet?".

Påtalemyndigheten avgjør i en del tilfeller straffesaker ved å overføre dem til konfliktråd. I saker som anses som for alvorlige til å avgjøres på denne måten, og som derfor i stedet fremmes for domstolen, kan retten fastsette vilkår om megling i konfliktråd i en betinget dom. Megling etter domsavsigelsen kan gi gjerningsmannen og fornærmede en anledning til å snakke ut om det som har skjedd. Det kan gjøre at gjerningsmannen skjønner alvoret i hva han har gjort, og gjøre det lettere for fornærmede å legge saken bak seg. Et viktig spørsmål er derfor: Brukes adgangen til å fastsette konfliktrådsmegling som vilkår i praksis? Med andre ord: Er ordningen Law in Action, eller bare Law in Books?

Artikkelen kan leses i fulltekst i PIA:

Holmboe, M. (2011). Konfliktråd som vilkår for betinget dom: En glemt mulighet?. Tidsskrift for strafferett, (1), 1-5.

Publisert: - Sist oppdatert: |