Hopp til innhold

September

En modell mot terror

Aftenposten publisert fredag 23. september en kronikk skrevet av professor Tore Bjørgo om forebygging av terrorisme.

Nytt bokkapittel av Silje Bringsrud Fekjær

Førsteamanuensis Silje B. Fekjær har publisert et kapittel i boka ”Mange ulike metoder”. I boken presenteres ulike samfunnsvitenskapelige metoder. Både kreative metoder som er lite brukt, men som har vist seg å være svært nyttige til bestemte...