Hopp til innhold

September

En modell mot terror

Aftenposten publisert fredag 23. september en kronikk skrevet av professor Tore Bjørgo om forebygging av terrorisme.

Varslingar på nye tidsskrift

Vi minnar om vår varslingstjeneste på tidsskrift. Varslingar/alerts gjer det lettare å halde seg oppdatert på ny litteratur innan eiget fagområde. Varslingar er ein tjeneste som mange av databasane tilbyr. Det gjer det mogeleg å få tilsendt...

Nytt bokkapittel av Silje Bringsrud Fekjær

Førsteamanuensis Silje B. Fekjær har publisert et kapittel i boka ”Mange ulike metoder”. I boken presenteres ulike samfunnsvitenskapelige metoder. Både kreative metoder som er lite brukt, men som har vist seg å være svært nyttige til bestemte...