Hopp til innhold

En modell mot terror

Aftenposten publisert fredag 23. september en kronikk skrevet av professor Tore Bjørgo om forebygging av terrorisme.

Kronikk kan leses på nett eller i trykt utgave av Aftenposten (morgenavisen 23. september).

Kronikken er basert på forskningsrapporten "Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet" (PHS-forskning; 2011:1). Rapporten kan leses i fulltekst i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |