Hopp til innhold

Nytt bokkapittel av Silje Bringsrud Fekjær

Førsteamanuensis Silje B. Fekjær har publisert et kapittel i boka ”Mange ulike metoder”. I boken presenteres ulike samfunnsvitenskapelige metoder. Både kreative metoder som er lite brukt, men som har vist seg å være svært nyttige til bestemte studieformål, og noen av de vanligste og mest brukte metodene i samfunnsvitenskapen.

Målet med boken er todelt. For det første å gi en innføring i hver enkelt metode i seg selv. For det andre å vise hvilke muligheter som åpner seg når de ulike metodene kombineres. Boken vil være nyttig for studenter i samfunnsvitenskapene, men også for forskere som jobber med samfunnsvitenskapelige forskningsprosjekter (Forlagets beskrivelse).

Fekjærs kapittel "Registerdata i praksis – ikke bare å trykke på play” omhandler muligheter og begrensninger ved bruk av registerdata. Kapittelet gir en praktisk beskrivelse av fremgangsmåten for studenter og forskere som selv skal anvende metoden. For de som ikke er kjent med registerdata vil kapittelet gi en innføring i hva det er, og en drøfting av styrker og svakheter med slike data. Registerdata vil trolig bli en viktig kilde for fremtidig forskning også i politiet, og mulighetene er mange, spesielt ved kombinasjon av ulike datakilder.

Boken kan lånes i biblioteket. Kom innom eller bestill boken i BIBSYS

Publisert: - Sist oppdatert: |