Hopp til innhold

Varslingar på nye tidsskrift

Vi minnar om vår varslingstjeneste på tidsskrift. Varslingar/alerts gjer det lettare å halde seg oppdatert på ny litteratur innan eiget fagområde. Varslingar er ein tjeneste som mange av databasane tilbyr. Det gjer det mogeleg å få tilsendt e-post-varsling når det kjem nytt nummer av eit tidsskrift, eller når det blir registrert artiklar som svarar til eit førehandsdefinert søk.

Meir informasjon om tjenesten og kva for databasar som tilbyr varslingar.

Publisert: - Sist oppdatert: |