Hopp til innhold

Ny forskningsrapport fra PHS

Stefan Holgersson og Johannes Knutsson har skrevet rapporten «Hva gjør egentlig politiet?».

I undersøkelsen har polititjenestepersoner som selv tjenestegjør, observert hvilke aktiviteter patruljen de er en del av utfører. Hensikten med studien er å beskrive og analysere uniformert politiarbeid der politiet kommer i kontakt med publikum. Undersøkelsen består av en hovedstudie og tre delstudier. I hovedstudien er observasjoner blitt gjennomført i ulike deler av Sverige. De 50 aktivitetene som legger beslag på mest tid er nærmere beskrevet og analysert i hovedstudien. At det brukes svært mye tid på en aktivitet sier imidlertid ikke mye om hvor viktig den er for politifunksjonen. Resultatene av tidsbruksstudien kan leses i rapporten som også inneholder et fyldig sammendrag.

Klikk på lenken for å lese rapporten i PIA:

Holgersson, S. & Knutsson, J. (2012). Hva gjør egentlig politiet?. (PHS Forskning; 2012:4). Oslo: Politihøgskolen.

Publisert: - Sist oppdatert: |