Hopp til innhold

Ny artikkel av Morten Holmboe

Morten Holmboe har publisert en artikkel i Tidsskrift for strafferett.
Artikkelen har tittel «Gjentatt straffeforfølgning (dobbeltstraff) – kommentar til et grunnlovsforslag».

Sammendrag:

Stortingets menneskerettighetsutvalg har foreslått at et nytt tredje ledd i Grunnloven § 96 kan lyde slik: «Ingen kan straffes mer enn én gang for samme handling.» I artikkelen drøftes fire sider ved utvalgets forslag: a) Forvaltningssanksjoner som er straff etter EMK, anses av utvalget som straff etter Grunnloven § 96 tredje ledd b) Utvalget synes å forutsette at rettskraftregler vil gjelde over landegrensene c) Forslaget gir ikke noe konstitusjonelt vern mot at en frifunnet person blir trukket for retten igjen og igjen d) Forslaget vil begrense den adgang det i dag er til å gjenåpne en sak til skade for den siktede.

Les artikkelen i PIA:
Holmboe, M. (2012). Gjentatt straffeforfølgning (dobbeltstraff) – kommentar til et grunnlovsforslag. Tidsskrift for strafferett, (2), 206-217.

Publisert: - Sist oppdatert: |