Hopp til innhold

Januar

Artikkel av Birgitte Ellefsen

Høgskolelektor Birgitte Ellefsen publiserte i 2011 artikkelen «Evaluating Crime Prevention: Scientific Rationality or Governmentality?».

Bokanmeldelse av Morten Holmboe

Morten Holmboe har gitt en bokanmeldelse av boka «Advokaters taushetsplikt under press?». Boka er redigert av Merete Smith og Øyvind Precht-Jensen.

Bokkapittel av Brita Bjørkelo

Førsteamanuensis Brita Bjørkelo har bidratt med et kapittel i rapporten «Er varslervernet godt nok?».

Bokkapittel av Brita Bjørkelo

Førsteamanuensis Brita Bjørkelo er ute med nytt bokkapittel i boka «Whistleblowing and democratic values».