Hopp til innhold

Automatisert rettshåndhevelse på nettet

Førsteamanuensis Inger Marie Sunde har publisert en artikkel i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

Artikkelen gjelder filtrering av overgrepsbilder av barn på grunnlag av de strafferettslige inndragningsreglene. Artikkelen tar utgangspunkt i at datafiler er ting på linje med bøker og andre papirbaserte medier, og analyserer bruk av datateknologi som retthåndhevende verktøy ved automatisk av filtrering av det ulovlige materialet. Dette åpner for mer effektive tiltak mot integritetskrenkelser av barn, samtidig som alminnelige rettsikkerhetsgarantier som kontradiksjon og domstolskontroll overholdes.

Artikkelen kan leses i fulltekst i PIA:

Sunde, I. M. (2011). Automatisert rettshåndhevelse på nettet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 98(3), 245-266.

Publisert: - Sist oppdatert: |