Hopp til innhold

Bokkapittel av Brita Bjørkelo

Førsteamanuensis Brita Bjørkelo har bidratt med et kapittel i rapporten «Er varslervernet godt nok?».

I samarbeid med Birthe Taraldset har hun bidratt med kapittelet «Varsling : utfordring i skjæringspunktet mellom juss og psykologi».

Sammendrag:

De årene som har gått siden arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling trådte i kraft, har etter vår mening synliggjort særlig tre overordnede utfordringer som det må tas hensyn til ved vurderingen av hvorvidt gjeldende rett i tilstrekkelig grad beskytter arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold. Den første utfordringen er blitt synliggjort ved saker i media hvor tidligere varslere advarer andre arbeidstakere mot å gjøre det samme fordi de selv har opplevd ikke å bli hørt av arbeidsgiver, offentlige myndigheter eller av domstolen. Den andre utfordringen er at selve eksistensen av lovregulering av varslervern i noen tilfeller har blitt benyttet som et bevis for at varslervernet fungerer. Den tredje utfordringen er nødvendigheten av å nyansere de forskningsmessige funn som er gjort vedrørende forekomsten av represalier etter varsling.

Kapittelet er hentet fra en rapport utgitt i etterkant av seminar avholdt på den internasjonale antikorrupsjonsdagen 9. desember 2011.

Kapittelet kan leses i fulltekst i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |