Hopp til innhold

PIA - Ei oppsummering av året 2011

PIA er Politihøgskolens opne institusjonelle arkiv for faglege og vitskapeleg arbeid i fulltekst.

Arkivet inneheld studentarbeid på masternivå, doktoravhandlingar, vitskaplege artiklar, bokanmeldelsar og forskingsrapportar.

I 2011 har PIA hatt over 4000 besøkande og nærmare 29 000 sidehenvisningar.

PIA har hatt besøkande frå 58 ulike land, dei fleste besøk er frå:

 • Norge
 • Sverige
 • Danmark
 • Storbritannia
 • USA

Dei 10 mest leste dokumenta i 2011 er:

 1. Bjørgo, T. (Red.). (2011). Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet. (PHS Forskning; 2011:1). Oslo: Politihøgskolen.
 2. Runhovde, S. R. (Red.). (2010). Tillit til politiet (PHS Forskning; 2010:4). Oslo: Politihøgskolen.
 3. Gundhus, H. O., Larsson, P. & Myhrer, T.-G. (Red.). (2007). Polisiær virksomhet: Hva er det - hvem gjør det?: Forskningskonferansen 2007 (PHS Forskning; 2007:7). Oslo: Politihøgskolen.
 4. Davidsen, G. I. & Reiersen, L. (2010). Hvorfor slutter kvinner i ordenstjenesten i politiet? (Master i politivitenskap). Oslo: Politihøgskolen.
 5. Myklebust, T. & Thomassen, G. (Red.). (2010). Arbeidsmetoder og metodearbeid i politiet: Forskningskonferansen 2010. (PHS Forskning; 2010:3). Oslo: Politihøgskolen.
 6. Lagestad, P. (2011). ”Fysisk styrke eller bare prat”: Om kjønn, fysisk trening og ordenstjeneste i politiet (Doktorgrad ved Norges idrettshøgskole). Oslo: Norges idrettshøgskole.
 7. Jonassen, K. (2010). Evaluering av ekstraordinære hendelser i politiet, som grunnlag for utvikling av ny kunnskap (Master i politivitenskap). Oslo: Politihøgskolen.
 8. Hoel, L. (2011). Å gjenopprette orden: En studie av politibetjentens praktiske kunnskap - i et fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv (Ph.D i studier av profesjonspraksis, Senter for praktisk kunnskap, Universitetet i Nordland). Bodø: Senter for praktisk kunnskap, Universitetet i Nordland.
 9. Egge, M., Berg, M. & Johansen, N. B. (2010). En god dag på jobben: Evaluering av prosjektet "Trygghet og tillit" (PHS Forskning; 2010: 5). Oslo: Politihøgskolen.
 10. LaForce, K. (2011). Politiinnsats mot voldelig radikalisering og islamistisk ekstremisme: En sammenlignende studie av utvalgte danske, nederlandske og norske politiavdelinger (Master i politivitenskap). Oslo: Politihøgskolen.

Vi takkar alle som har bidrege i PIA i år, og ser fram til godt samarbeid i år og. Ynskjer du å lese meir om PIA, finn du informasjon her.

Publisert: - Sist oppdatert: |