Hopp til innhold

PIA - vårsemesteret 2012

Første halvdel av 2012 har gitt flere nye publikasjoner i PIA. Vi ser også at bruken av arkivet har økt betraktelig i forbindelse med B3s skriving av bacheloroppgaven innenfor emnet forebygging. Hva er de mest leste publikasjonen i PIA dette vårsemesteret? Her er topp ti:

1. Hva gjør egentlig politiet? av Johannes Knutsson og Stefan Holgersson (PHS Forskning; 2012:4)

2. Tillit til politiet av Siv R. Runhovde (Red.) (PHS Forskning; 2010:4)

3. Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet av Tore Bjørgo (Red.) (PHS Forskning; 2011:1)

4. Polisiær virksomhet: Hva er det - hvem gjør det?: Forskningskonferansen 2007 av Helene O. Gundhus, Paul Larsson & Tor-Geir Myhrer (Red.) (PHS Forskning; 2007:7)

5. Å gjenopprette orden: En studie av politibetjentens praktiske kunnskap - i et fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv av Linda Hoel (doktoravhandling)

6. Hvorfor slutter kvinner i ordenstjenesten i politiet? av Geir-Inge Davidsen og Lars Reiersen (Master i politivitenskap)

7. Modell for forebygging av kriminalitet?: Evaluering av Samordning av av Lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) av Helene I. Gundhus, Marit Egge, Jon Strype og Tor-Geir Myhrer (PHS Forskning; 2008:4)

8. Politisamtaler med publikum: Språkbruk som hemmer eller fremmer god kommunikasjon av Kari Gresvik Rønneberg (doktoravhandling)

9. Skjult etterforskning: Rettssikkerhetsmessige utfordringer og tiltak ved politiets arbeid med kommunikasjonskontroll: En analyse av synspunkter innen justissektoren av Camilla Kristensen (Master i politivitenskap)

10. Trygghet i det offentlige rom: I åtte norske kommuner og bydeler av Geir Aas, Siv R. Runhovde, Jon Strype og Tore Bjørgo (PHS Forskning; 2010:7)

Vi takker alle som har bidratt til PIA dette semesteret, og ser fram til godt samarbeid videre. Mer informasjon om PIA finner du her.

Publisert: - Sist oppdatert: |